Studiedag LEELU 2019

Vrij lezen in het vo 

Universiteit Utrecht
17 mei 2019
Drift 21 und Janskerkhof 2/3

De studiedag richt zich op (aanstaande) leraren, lerarenopleiders, professionals in alle vreemde talen en Nederlands. De aanleiding voor de studiedag zijn de resultaten van het Erasmus+-project Lehrkompetenzentwicklung für Extensives Lesen (LEELU, www.leelu.eu). In het project is sinds 2017 gewerkt aan een open onderwijsconcept voor extensief leesonderwijs in het vak Duits in de 4e klas van het voortgezet onderwijs. Voor het project zijn leeslijsten opgesteld en is er een methode ontwikkeld die op 9 scholen in Nederland, Italië en Hongarije is getest. Daarnaast is er een videoconcept ontwikkeld voor de (na)scholing van leerkrachten, dat de deelnemende docenten in de praktijk moet ondersteunen bij het (inter)nationaal uitwisselen van ervaringen en bij het verder uitwerken van de concepten voor extensief lezen in de praktijk.

Het zwaartepunt van het onderzoek lag bij de vraag naar de invloed van het onderwijsconcept op de vaardigheden van leerlingen in de vreemde taal, de motivatie bij het lezen, de houding ten opzichte van lezen en de autonomie van de leerlingen tijdens het lezen. Tevens zijn ook de uitvoerbaarheid en de praktische haalbaarheid van het leesprogramma geëvalueerd. Ook is onderzocht welke elementen van het (na)scholingsconcept voor het ontwikkelen van docentcompetenties bij leerkrachten positief werden geëvalueerd. Op de studiedag worden ‘s morgens de onderzoeksresultaten in twee lezingen gepresenteerd. Aansluitend is er een podiumdiscussie over de meerwaarde van vakdidactisch onderzoek in de videogebaseerde (na)scholing van leerkrachten en de toepassing van het concept in verschillende contexten.

‘s Middags worden in workshops verschillende aspecten van het concept van vrij lezen uitgelicht. De conferentie wordt afgesloten met de presentatie van het boek Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (Coutinho) van dr. Ewout van der Knaap. Diverse sprekers zullen hun visie op literatuuronderwijs in het (vreemdetalen)onderwijs geven.
Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om met ons van gedachte te wisselen over de opgedane ervaringen en nieuwe mogelijkheden.

Inschrijving op http://tinyurl.com/studiedagLEELU

Voorlopig programma

09:30 – 10:00 Inloop (Drift 21, 005)
10:00 – 10:15 Welkom (Drift 21, 005)
10:15 – 10:45 Resultaten van vrij lezen in het vak Duits (Drift 21, 005)
dr. Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht)
10:45 – 11:15 Using Social Video in Foreign Language Teacher Education (Drift 21, 005)
prof. dr. Karen Schramm (Universität Wien)
11:15 – 12:00 Meerwaarde van vakdidactisch onderzoek in de lerarenopleiding (gesprek) (Drift 21, 005)
prof. dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht)
dr. Floor van Renssen (Hogeschool Windesheim)
dr. Marrit Hoeks-van de Guchte (Universiteit van Amsterdam)
12:00 – 13:00 Lunchpauze (Janskerkhof 2/3, 0.19)
12:45 – 13:00 Inloop voor middaggasten (Janskerkhof 2/3, 0.19)
13:00 – 13:15 Inleiding in het vrije lezen (Janskerkhof 2/3, 0.19)
dr. Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht)
13:15 – 14:30 Workshopronde 1

1a Boekenkeuze voor het vrije lezen (Janskerkhof 2/3, 0.19)
dr. Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht)

1b Lesestrategie-Training (Janskerkhof 2/3, 0.20)
prof. dr. Karen Schramm (Universität Wien)

14:30 – 14:45 Koffiepauze (Janskerkhof 2/3)
14:45 – 16:00 Workshopronde 2

2a Hands-on: Ervaringen van docenten
(Janskerkhof 2/3, 0.19)
Manu Bühring (St. Bonifatius College, Utrecht)
Inge van Heusden (Willem Zwijger College, Papendrecht)
Johanna Kehmeier (Gerrit Rietveld College, Utrecht)

2b Beratung von Lernenden in offenen Unterrichtskonzepten (Janskerkhof 2/3, 0.20)
Doris Abitzsch (Universiteit Utrecht)

16:00 – 16:45 Boekpresentatie Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (Janskerkhof 2/3, 0.13 en hal)
Ewout van der Knaap im Gespräch mit
Jasmijn Bloemert (Rijksuniversiteit Groningen)
Daniela Fasoglio (SLO)
dr. Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht)
16:45 – 17:30 Borrel en prijsuitreiking Ernst Klett Sprachen
(Janskerkhof 2/3 hal)

In deze abstracts vindt u meer informatie over de plenaire lezingen en workshops.